Chewing-Lice (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) Occurring On Birds in the Konya Zoo

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2009
Authors:B. Dik, Uslu U.
Journal:Türkiye Parazitoloji Dergisi
Volume:33
Issue:1
Pagination:43 - 49
Date Published:2009
Abstract:

Article in Turkish: Konya Hayvanat Bahçesi’ndeki Kanatlı Hayvanlarda Görülen Çiğneyici Bit (Phtihiraptera: Amblycera, Ischnocera) Türleri

ÖZET: Bu çalışmada, Konya Hayvanat Bahçesi’ndeki 15 değişik türe ait 25 kanatlı hayvan çiğneyici bitler yönünden incelenmiştir. Yapılan muayeneler sonucu, üçü Kızıl Şahin (Buteo rufinus), biri Şah Kartal (Aquila heliaca) ve birisi de Saz Delicesi (Circus aeruginosus) olmak üzere beş hayvanın bitlerle enfeste oldukları gözlenmiştir. Bu kanatlıların üzerlerinden 211 adet bit toplanmış ve yedi tür tespit edilmiştir. Toplanan bitler içinde %70’lik alkol bulunan şişelere konulduktan sonra, 24-48 saat süreyle %10’luk KOH’de saydamlaştırılmışlardır. Kanada Balsam ile lam üzerine yapıştırılan bitlerin morfolojik yapıları ışık mikroskobunda incelenerek, ölçümle- ri yapılmıştır. İncelemeler sonucu, Kızıl Şahin’lerde Laemobothrion maximum Scopoli, 1763, Craspedorrhynchus platystomus (Burmeister, 1838) ve Degeeriella fulva (Giebel, 1874); Şah Kartal’da Craspedorrhynchus fraterculus Eichler & Zlotorzycka, 1975, Degeeriella aquilarum Eichler, 1943 ve Colpocephalum impressum Rudow, 1866; Saz Delicesi’nde ise Degeeriella fusca (Denny, 1842)’ya rastlanmıştır. C. fraterculus, D. aquilarum, C. impressum ve D. fusca bu çalışma ile Türkiye’ de ilk kez tespit edilmiş ve bu türler hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Summary: In this study, 25 birds belonging to 15 different species at the zoo in Konya were inspected for the presence of chewing-lice. Three Long-legged Buzzards (Buteo rufinus), one Imperial Eagle (Aquila heliaca) and one Marsh Harrier (Circus aeruginosus) were found to be infested by chewing-lice. Two hundred and eleven chewing-lice specimens were collected from the birds and seven species were identified. They were mounted on slides separatedly in Faure forte medium or Canada balsam after clearing in 10% KOH. Morphologic characteristics of the chewing-lice were examinded and measured under the light microscope. Laemobothrion maximum (Scopoli, 1763), Craspedorrhynchus platystomus (Burmeister, 1838) and Degeeriella fulva (Giebel, 1874) were detected on Long-legged buzzards; Craspedorrhynchus fraterculus (Eichler & Zlotorzycka, 1975), Degeeriella aquilarum (Eichler, 1943) and Colpocephalum impressum (Rudow, 1866) on the Imperial Eagle; and Deegeeriella fusca (Denny, 1842), on the Marsh Harrier. C. fraterculus, D. aquilarum, C. impressum and D. fusca were found for the first time on these raptors in Turkey and information about these species is given in this paper.

URL:http://phthiraptera.info/sites/phthiraptera.info/files/47497.pdf
File attachments: 
Thu, 2010-05-13 15:59 -- Yokb
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith