Baş biti enfestasyonlarının etkin kontrolü için uluslararası tavsiyeler

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2022
Authors:K. Y. Mumcuoglu, Pollack, R. J., Reed, D. L., Barker, S. C., Gordon, S. C., Toloza, A. Ceferino, Picollo, M. Inés, Taylan-Ozkan, A., Chosidow, O., Habedank, B., Ibarra, J., Meinking, T. Lynn, Stichele, R. H. Vander
Journal:Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Volume:79
Issue:4
Pagination:748-761
Date Published:Jan-01-2022
ISSN:0377-9777, 1308-2523
Keywords:Baş biti, kontrol, tedavi
Abstract:

Baş biti enfestasyonlarının etkin kontrolü için uluslararası tavsiyeler

Baş biti enfestasyonları, en gelişmiş olanlar da dâhil olmak üzere çoğu ülkede halk sağlığını ilgilendiren bir sorun olmaya devam etmektedir. Makalede sunulan tavsiyeler, bu parazitin prevalansını azaltmak amacıyla baş biti kontrolünde farklı otoritelerin, kurumların, endüstrinin ve kamunun rollerini ve etkilerini vurgulamayı ve bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Sağlık yetkililerini, bu tür enfestasyonların doğru şekilde tespit edilmesi; mevcut ve yeni pedikülositler, tıbbi cihazlar, repellentler, bit ve yumurta giderici ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla daha etkili yöntemler izlemeye teşvik etmeyi umuyoruz. Pedikülositler ve tıbbi cihazlar, kullanım talimatlarında doğrulanabilir açıklamalara sahip olmalı ayrıca aktif bileşenlere ve formüle ürünlere karşı bitlerin direnç seviyelerinin mevcut durumunu belgelemek için periyodik olarak test edilmelidir. Bit yaygınlığının salgın düzeyine ulaştığı iddiaları ortaya atıldığında, gerçek yaygınlık düzeyinin kanıtlanması amacıyla çocuklar periyodik aralıklarla objektif olarak değerlendirilmelidir. Sağlık hizmeti sunanlar ve toplum geneli için düzenlenen sürekli eğitimlerle bitlerin biyolojisi, önlenmesi ve kontrolü konusundaki yanlış bilgilerin düzeltilmesi sağlanabilir. Ebeveynler, çocuklarını baş biti açısından düzenli olarak kontrol etmeli ve gerektiğinde tedavi etmelidir. Sağlık yetkilileri, vakaları ve yaygınlığı azaltmada bir araç olarak kullanılan ancak bilimsel gerekçesi olmadığı gibi çocukların sağlığı ve huzuruna da ters etki yapan “sirkeye geçit yok- no-nit politikası” tarzında çocukları okuldan uzaklaştırmaya dayalı politika ve uygulamaların ortadan kaldırılması için mücadele etmelidir.

The English version see https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijd.15096 Or https://phthiraptera.myspecies.info/node/95099

URL:http://dx.doi.org/10.5505/turkhijyen.2022.78872
DOI:10.5505/turkhijyen.2022.78872
File attachments: 
Mon, 2023-05-15 15:57 -- Yokb
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith